Skip to content

MASKINSERVICE & SALG TIL ERHVERVSBRUG Bøgildsmindevej 9 og 19, 9400 Nørresundby 98 83 52 49

Værd at vide om trailere
Nyttig information om din trailer

Værd at vide om trailere

Når du kører med trailer er nogle vigtige ændringer i forhold færdselsreglerne.

Fartgrænser når du kører med trailer
– Du må maks. køre 70 km/t uden for byzone
– Du må maks. køre 80 km/t på motorvej

Du kan læse mere om fartgrænserne når du kører med din trailer her:
– FDM.dk – Fartgrænserne når du kører med trailer

Overhalingsforbud når du kører med trailer
Når der er overhalingsforbud på f.eks. motorvejsstrækninger så gælder det også for køretøjer med trailer.

Ophold i traileren under kørsel
Det er ulovligt at opholde sig i en trailer under kørsel.

Trailer
Det er vigtigt, at du kaskoforsikrer din trailer. Hvis du låner en trailer spørg altid om traileren er forsikret. Ifølge loven skal lånte ting leveres ”lydefrit” tilbage. Det vil sige, at låner du en trailer skal du aflevere den i præcis samme stand, som da du lånte den. Hvis traileren ikke er kaskoforsikret, og den bliver beskadiget eller stjålet, mens du har lånt den, skal du selv betale for skaden.

Det er kun trailerens ejermand som kan tegne en kaskoforsikring på hans trailer. Skader der opstår under kørslen, som forvoldes på andre eller andres ting, med en lånt trailer, vil altid være dækket af bilens lovpligtige ansvarsforsikring.

Tyverisikring af din trailer
Man bør sikre sin trailer mod tyveri. Nogle trailere er standard monteret med en låsbar kuglekobling. Andre modeller kræver en separat tyverisikring, som sættes henover kuglekoblingen.

Hvad dækker forsikringerne?

Trailerens kaskoforsikring

 • Tyveri af trailer
 • Skader sket ved trafikuheld
 • Skader på traileren forvoldt af hestene
 • Andre skader på trailer

Bilens ansvarsforsikring

 • Skader, som traileren under kørsel laver på andre personer eller andres ting

Indboforsikring

 • Udstyr i traileren

Forsikring på hestene

 • Hestene i traileren

Må min bil trække traileren?
Skal jeg bruge kørekort B eller B/E, når jeg kører med min trailer.

Almindeligt kørekort = B
Trailerkørekort = B/E
Find din bils registreringsattest og tallene for trailerens totalvægt og egenvægt/køreklar vægt. Så kan du beregne, om du skal have kørekort B eller B/E.

Nyttige links til beskrivelse af trailer kørekortregler

Kørekortreglerne for almindeligt kørekort, trailerkørekort og reglerne for synsfri sammenkobling er gældende for personbiler og varebiler med en tilladt totalvægt op til 3.500 kg.

Det der afgør om din bil må køre med en given trailer er, at trailerens faktiske totalvægt (egenvægt + last) ikke vejer mere end den totalvægt for anhænger med/uden bremse,r som din bil må trække. Hvor meget din bil må trækken vil stå i din registreringsattest.

Du kan få oplyst din bil trækevne, var at oplyse bilforhandleren bilen S-nummer, dette vil du også kunne se på din registreringsattest. Du må gerne trække en trailer der er godkendt til en større vægt, end den din bil er godkendt til at trække, så længe at trailerens faktiske totalvægt ikke overstiger hvad bilen er godkendt til at trække.

Eksempel: Du må f.eks. gerne køre med en trailer der er godkendt til 500kg, selvom bilen maks må trække 400kg, så længe trailerens faktiske totalvægt ikke er mere end 400kg.

Husk, at når du skal køre med din trailer, er det trailerens faktiske totalvægt der er afgørende og ikke trailerens tilladte totalvægt.

En trailer har både bremsesystem, hjullejer, lygter, elsystem og m.m. ligesom en bil. Derfor er det er lige så vigtigt at få lavet et eftersyn af din trailer, som det er at få lavet et serviceeftersyn på din bil. Så er du sikker på at du og din trailer er sikker i trafikken.

Selvom du måske ikke bruger din trailer så ofte så skal du stadig få tjekket den i gennem inden du bruger den. Der vil stadig kunne opstå skader selvom traileren står stille.

Nogle af tingene kan du selv passe som skift af pærer o.lign., men større reparationer som reparation af trailerens bremser, bør udføres af et autoriseret trailer værksted.

Hvis din trailer har en totalvægt på over 500 kg skal du betale vægtafgift. Det er din trailers totalvægt der bestemmer hvor meget du skal betale i vægtafgift.

Satserne for vægtafgift
501 – 1000 kg = 120 kr.
1001 – 2000 kg = 240 kr.
2001 – 2500 kg = 310 kr.
2501 – 3000 kg = 380 kr.
3001 – 4000 kg = 470 kr.

Når du skal transportere heste i en hestetrailer bliver der skelnet mellem hobbybetonet transport og kørsel i forbindelse med økonomisk virksomhed.

Transport af heste i forbindelse med "Økonomisk virksomhed"

Såfremt man transporterer heste i forbindelse med “økonomisk virksomhed” er der skærpede bestemmelser for transporten. Eksempler på det er transport af heste i forbindelse med drift af en hingstestation, professionel træner- /beridervirksomhed samt stutterivirksomhed.

Du kan læse mere om “Økonomisk virksomhed” på fødevarestyrelsens hjemmeside, du kan også læse om hvordan du får autorisation til at transportere dyr

Fødevarestyrelsen
Transporterer man heste i forbindelse med “økonomisk virksomhed” skal man huske følgende: Man skal medbringe transportdokument og godkendelseserklæring på køretøjet (Godkendt til dyretransport) og der skal være strøelse i bunden af traileren. Hvis transporten er mere end 65 km fra afgangsstedet til bestemmelsessted, skal der desuden medbringes autoratisation og bevis for gennemført kursus i dyretransport.

Hobby betonet transport af heste i trailer

Hobby betonet transport af heste, er transport som ikke er omfattet af reglerne for økonomisk virksomhed.

Bekendtgørelse nr. 269 gælder for hobbybetonet kørsel. Man skal især være opmærksom på følgende paragraffer i forbindelse med transport af heste
§ 2: Registrerede hovdyr kan frit omflyttes i Danmark, når de er ledsaget af et gyldigt identifikationsdokument (hestepas)
§ 9: Transportkøretøjerne skal være indrettet på en sådan måde, at gødning, strøelse eller foder ikke tabes under transporten. Transporten skal endvidere foregå på en sådan måde, at dyrenes sundhedstilstand sikres effektivt.

På landevejen er der normalt ikke de store problemer med en hestetrailer, men det er meget vigtigt, at hestene får en rolig og god køretur. Du skal være ekstra opmærksom på trafikken. Det er vigtigt du holder god afstand til forankørende biler og du i tide får skriftet til det rette gear og får placeret dig i den rigtige vognbane. Vis altid hensyn til dine med-trafikanter og vis af i god tid inden du skal dreje. Brems roligt og langsomt ned i god tid så hestene i traileren kan holde balancen.

Opbremsning med din hestetrailer
Hestene er ikke klar over hvornår du bremser, så de har svært ved at holde balancen, da de ikke kan forberede sig på hvordan de skal fordele deres vægt. Du er derfor nødt til at bremse i god tid før du skal stoppe. Hold et jævnt tryk på bremsen og brems langsomt ned.

Vendninger med din hestetrailer
Kør altid langsomt hen til et sving, og drej stille og roligt, så hestene kan holde balancen. En bil med en hestetrailer har en noget større svingbane end en almindelig bil. Du skal derfor køre godt frem, inden du begynder at dreje. på den måde er du sikker på, at traileren kan komme med rundt om hjørnet.

Kør roligt igennem rundkørsler med din hestetrailer
Kør altid roligt igennem rundkørsler. Hestene i hestetraileren har svært ved at forholde sig til flere hurtige retningsskift – Især hvis du lige har kørt lige ud i længere tid.

Undgå stærk sidevind med din hestetrailer
Undgå at køre i stærk sidevind, da hestetraileren nemt påvirkes af dette. Du skal også tænke over det overhaling af større køretøjer som lastbiler og busser, her er det vigtigt du har ekstra godt fat i rattet, da vogntoget kan komme i svingninger på grund af lufttrykket, der kan komme når du passerer de større køretøjer.

Kørsel på ujævn vej
Alle biler har støddæmpere, men ikke alle hestetrailere har det. Kørsel på ujævn vej kan være ubekvemt, og direkte ubehageligt, for din hest omme bag i hestetraileren. Støddæmpere kan hjælpe med dette problem, men de vil ikke kunne gøre det 100% behageligt for hesten. Så kør derfor altid stille og roligt på ujævn vej – og undgå så vidt muligt at køre ned i huller eller over store sten.

Bakning med en hestetrailer
Det kan tage lidt tid før du har lært at bakke med din hestetrailer, men med lidt øvelse kan det sagtens lade sig gøre. Når du bakker styres traileren ved hjælpe af kuglen på anhængertrækket. Du skal dreje din bil i modsat retning af den vej du vil have traileren til at bevæge sig i mod.

Tjek altid dine omgivelser for forhindringer og lignende, inden du begynder at bakke, da der ikke altid er så godt udsyn fra bilen.

Det er en god ting at lære at bakke ligeud med hestetraileren først. Husk at holde fokus på sidespejlene – bak langsomt tilbage og hvis traileren ikke bakker tilbage ligeud, så drejes rattet samme vej, som traileren er på vej hen imod – Altså drej mod det sidespejl, hvor du kan se hestetraileren. Ret bilen op når hestetraileren igen er ligeudrettet.

Når du har lært at bakke ligeud, skal du derefter lære at bakke til høre, da det er lettere end at bakke til venstre. Drej rattet modsat af den vej du vil have traileren og ret op i god tid så du ikke ender med at “knække” vogntoget.

Er du ikke erfaren chauffør med en hestetrailer, er det altid en god idé at få noget øvelse, f.eks. på en tom P-plads. Så er du mere forberedt når du skal kunne bakke din hestetrailer på plads Tips

 • Kør langsomt tilbage
 • Hold fokuset på sidespejlene
 • Ret op i god tid

Under transporten
Det er vigtigt, at hestene er fortrolige med kørsel i hestetraileren og har vænnet sig til den. Hvis du skal køre med 1 hest i en 2-hestes trailer, bør du altid placere hesten i venstre side af hestetraileren pga. vejhældningen. Hvis du skal køre med to heste, læsses den tungeste hest i venstre side.

For at sikre at skillevæggen mellem de 2 heste står stabilt, er det vigtigt at begge bagbomme er fastgjort i bombeslagene.

Husk ventilationen i din hestetrailer
Det er vigtigt at du sørger for god ventilation i hestetraileren. Du kan regulere ventilationen i hestetraileren ved at åbne vinduerne og eventuelle luftspjæld. Du må aldrig køre med ventilationen helt lukket, der bør som minimum altid være et åbent vindue. Du bør altid køre med klappen nede eller et rullegardin så hestene ikke bliver skræmt af den bagvedkørende trafik.

Når du skal køre længere ture med dine heste, bør du holde ind og tjekke dem efter en halv times kørsel, for at se om der er nok ventilation i hestetraileren. Hvis hestene sveder bør du åbne noget mere for ventilationen. Du kan også overvåge dine heste ved hjælp af kamera og temperaturmåler

Rengøring og vedligeholdelse holder ikke blot traileren pæn i mange år og forøger gensalgsværdien, men det øger også sikkerheden ved brug og forlænger hestetrailerens levetid.

Du kan selv vedligeholde det meste selv, men der er stadig nogen ting der bør klares på et autoriseret værksted.

Efterse bremserne på din hestetrailer
Du vil normalt ikke mærke at bremserne fejler noget ved normal kørsel, men du kan blive slemt overrasket, hvis det viser sig at der var noget galt med bremserne. Du bør én gang årligt få efterset hestetrailerens bremser. Påløbsbremsen skal smøres jævnligt.

hvis du ved opbremsning mærker at hestetraileren banker mod bilen, er det vigtigt at du får justeret bremserne, eller får skiftet bremsebelægningen.

Tjek altid lygterne på din trailer
Hver gang du kobler hestetrailer og bil sammen er det en god idé at tjekke alle lygterne på traileren. Det kan også anbefales at sprøjte lidt kontaktspray på strømstikke indimellem.

Rengøring af din hestetrailer
Hvis du vedligeholder og rengører din hestetrailer efter hver køretur så forlænger du trailerens holdbarhed. En vask en gang i mellem er vigtig, specielt på grund af den syre der er i hestenes gødning. Er din hestetrailer med sider af træ, så skal den vaskes med almindelig autoshampoo. Hestetrailerens tag kan med fordel vokses med almindelig bådvoks. Er traileren bygget i glasfiber er det en god idé at vokse den ca. 1 gang om året.

Hvis din trailer har den løs gummimåtte, så er det vigtigt at tage den ud for en grundig rengøring og gennemtørring af hestetraileren.

Holder din trailer parkeret udenfor, så husk at hæve trailerens front med næsehjulet så eventuelt kondensvand løber ud af traileren.

Trailerens gummilister smøres jævnligt med silikone.

Tips

 • Få efterset trailerens bremsesystem én gang årligt
 • Tjek altid lygterne ved hver sammenkobling
 • Hold traileren ren

Få råd og vejledning

Har du spørgsmål om din trailer er du velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.

Back To Top
0
  0
  Kurv
  Din kurv er tom
   Calculate Shipping
   Apply Coupon